Katrin KorfmannHet werk van Katrin Korfmann (1971, Heidelberg, Duitsland) bevindt zich op het snijvlak tussen fotografie, film en installatie. In haar werk creëert ze spanning tussen stilte en beweging. Korfmann voelt zich aangetrokken tot alledaagse gebeurtenissen die zich doorgaans in de openbare ruimte afspelen. Door mensen in beweging vast te leggen, vormt ze een nieuw perspectief op drukke stedelijke omgevingen als portretten van hedendaagse overgangen. Korfmann neemt een kritische houding aan ten opzichte van de wereld om haar heen, expliciet ten opzichte van de hedendaagse beeldcultuur. Aan de hand van een veelheid aan zelfgemaakte beelden onderzoekt ze hun historische, sociale en visuele effecten. Ze abstraheert en speelt met haar onderwerp door tegelijkertijd in en uit te zoomen. Korfmann creëert tegelijkertijd een suggestie van afstand en nabijheid en toont mysterieuze werkelijkheden die noch het oog, noch de camera van de kunstenaar zouden hebben kunnen bevatten. Haar beelden zijn beide: een interpretatie van haar ervaring en van het collectieve sociale geheugen.
CBK 2021.

Te leen of te koop

Anton de Komplein (Detail 2)
categorie: t/m € 3.300,00
huur: € 20,50/maand

Momenteel niet beschikbaar werk

Anton de Komplein (Detail 1)
categorie: t/m € 3.300,00
huur: € 20,50/maand
Kunstuitleen Online created by Trilobiet